Bärgningstjänster - 24h - Vasa med omnejd

Bärgningstransport Lähdekorpi är ett kvalitetsutbildat bärgningsföretag med full service. Vårt företag är ett familjeföretag som har över 30 års erfarenhet inom bärgningsbranschen.

Vi betjänar dygnet runt, 365 dagar om året. Våra bärgningsbilar är moderna och passar för bärgning av alla slags fordon, från motorcyklar till tunga fordon.